Wednesday, 13 July 2011

JENIS KEK LAPIS SARAWAK UNTUK TEMPAHAN


Kek Dandy (Fruit Cake)
Saiz 8 x 8 = RM 80.00
Saiz 2 x 8 = RM 24.00
  
Kek Lapis Coklat Cheese
Saiz 9 x 9 = RM 90.00
Saiz 2 x 9 = RM 25.00

Kek Lapis Masam Manis
Saiz 9 x 9 = RM 70.00
Saiz 2 x 9 = RM 23.00


Kek Lapis Indocafe
Saiz 9 x 9 = RM 70.00
Saiz 2 x 9 = RM 23.00

Kek Lapis Evergreen
Saiz 9 x 9 = RM 70.00
Saiz 2 x 9 = RM 23.00

  


No comments:

Post a Comment